Totes les vàlvules de bola, de 3 vies o de papallona poden ser motoritzades amb actuador elèctric o neumàtic.
Per més detalls consulti al nostre comercial.