Les tes reduïdes i iguals de 45º i 67º: consultar diàmetres i pressions de treball.

Ø
(mm)
TE igual
6 ATMS
Te reduïda
Ø (mm)
Te
reduïda
6 ATMS
110 SI 90 SI
125 SI 110 SI
140 SI 125 SI
160 SI 140 SI
180 SI 160 SI
200 SI 180 SI
250 SI 200 SI
315 SI 250 SI
400 SI 315 SI
500 SI 400 SI
630 SI 500 SI