Els colzes encolats per sectors poden manipular-se amb junta km i a qualsevol grau que necessitin.

Ø
(mm)
22º
6 ATMS
45º
6 ATMS
67º
6 ATMS
87,5º
6 ATMS
140 SI SI SI SI
160 SI SI SI SI
180 SI SI SI SI
200 SI SI SI SI
250 SI SI SI SI
315 SI SI SI SI
400 SI SI SI SI
500 SI SI SI SI
630 SI SI SI SI